Addicionalment, l’empresa disposa d’una pàgina web on ha d’incloure la següent política de privacitat i text legal:

PROTECCIÓ DE DADES ETHIC LOGISTIC, S.L..

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades tenen com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Ethic Logistic, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que tenen a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació de si a Ethic Logistic, S.L.. estem tractant les seves dades personals, per aquest motiu té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

AVIS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Ethic Logistic, S.L. l’informa que es titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les dades següents:

  • El titular d’aquest lloc web és: Ethic Logistic, S.L.
  • NIF: B25787722
  • Domicili social: Plaça del Progrés Nº2, Altell 5 25730 Artesa de Segre (Lleida)

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les anomenades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Ethic Logistic, S.L. o als seus llicenciands als que l’USUARI podrà tenir accés. L’ USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’amplia al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’ USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Ethic Logistic, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic

(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’ apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d ’Ethic Logistic, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment nomenats;

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar i manipular els seus missatges. Ethic Logistic, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a la seva opinió, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Ethic Logistic, S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels seus usuaris a través dels fòrums , xats, u altres eines de participació.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Ethic Logistic, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així como dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei i de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ Ethic Logistic, S.L.. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat d ‘Ethic Logistic, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’ USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines d’ Ethic Logistic, S.L..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Ethic Logistic, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu, errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts.

MODIFICACIONS

Ethic Logistic, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal , podent canviar , suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas de que la pàgina web disposes d’enllaços o híper vincles cap a altres llocs d’Internet, Ethic Logistic, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Ethic Logistic, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de cap material o informació continguda en cap d’aquests híper vincles u altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Ethic Logistic, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’ accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Ethic Logistic, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Ethic Logistic, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents i degudament publicades fins que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Ethic Logistic, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.