El bon servei…
la nostra raó de ser.

Presentació

Descobreixi com Ethic Logistic pot ajudar-lo en el transport de les seves mercaderies.

Qualitat

La nostra empresa disposa de tots els permisos per garantir un servei òptim als nostres clients.

Equip Humà

El nostre personal comercial d’atenció al públic pot atendre’ls en diferents idiomes.
Ethic Logistic, S.L. és una empresa de transport ubicada a Artesa de Segre (Lleida), i especialitzada en el transport frigorífic de càrrega complerta.
02

MISSIÓ

El nostre objectiu és satisfer les necessitats dels nostres clients, donant el millor servei tant a nivell comercial, logístic com de postvenda.

03

EQUIP HUMÀ

L’experiència adquirida pel nostre equip humà fa que els clients rebin el servei òptim i que dipositin la confiança en nosaltres.

04

ESTRUCTURA

D’altra banda, a part de la nostra flota pròpia, també contem amb un ampli ventall de transportistes col·laboradors que fa que mútuament poguem créixer.

Qualitat 

La nostra empresa disposa de tots els permisos per garantir un servei òptim als nostres clients, tant en transport de mercaderies generals com en alimentació.

Ethic Logistic, S.L. està inscrita ens els registres obligatoris per tal de transportar tots els productes en les millors condicions:

  • RGSEAA (Registre General Sanitari d’empreses alimentàries i aliments).
  • RSIPAC (Registre Santari d’Indústries i productes alimentaris de Catalunya).
  • SANDACH (Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà).
  • Certificat d’inscripció en el Registre de transportistes de residus amb el codi T-7855, per transportar mercaderies no perilloses dels grups 1,2 i 3.

Totes les mercaderies que transportem, estan assegurades fins a 90.000 euros (ampliables en tot moment per tal de cobrir les necessitats dels nostres clients).

ETHIC LOGISTIC, S.L. disposa de la certificació ISO 22000:2018 i també de la certificació ISO 28000.

(La norma ISO 22000:2018 es la primera norma internacional per la implantació d’un sistema certificat de gestió de la seguretat alimentària)

(ISO 28000 és la norma dedicada a Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Cadena de Subministrament. Aquesta norma recull els requisits per poder minimitzar els riscos a la cadena de subministrament, tant per a mercaderies, serveis com per a persones.)

Tots els nostres camions frigorífics estan equipats amb termògrafs, degudament calibrats i amb els permisos pertinents.

Equip Humà

El nostre personal comercial d’atenció al públic pot atendre’ls en diferents idiomes intentant que sempre estiguin correctament atesos sense dificultat de comprensió.

Respecte als nostres xòfers, tots estan degudament formats tant en conducció com en manipulació de càrregues.