Política d’Empresa

Des de l’inici de les seves activitats, el ferm propòsit de ETHIC LOGISTIC és el de prestar serveis de transports i d’agència de transports distingint-se per la seva especial cura pel que fa a:

• El compliment dels requisits legals aplicables com a empresa que presta serveis de transports i d’agència de transports, el compliment dels requisits acordats amb els seus clients, i especialment aquells relacionats amb la seguretat de la cadena de distribució i la innocuïtat dels aliments que es transportin, d’acord amb les amenaces i els riscos de la seguretat identificats i gestionats.
• La comunicació amb el client abans, durant i després del servei, a fi de confirmar els seus requisits i expectatives, i prestar el servei de transport corresponent de manera excel·lent, per a acabar fidelizándolo, sense oblidar la comunicació de qualsevol incidència que pugui sorgir i alterar els compromisos
adquirits.
• La comunicació amb els serveis de transport contractats, amb la finalitat que s’ajustin als nostres requisits de documentació, de seguretat de la cadena de distribució i d’innocuïtat alimentària.
• L’assegurament de les competències del personal en l’acompliment de les seves funcions i, específicament en el relacionat amb la seguretat i innocuïtat de les càrregues i la seguretat de tot el procés de distribució.
• Aquesta política és conforme amb els objectius que es plantegen periòdicament respecte al nivell de qualitat dels serveis, seguretat de la cadena de distribució i la d’innocuïtat de les càrregues transportades, i és el reflex del nostre compromís en la millora contínua del sistema de gestió.

Basats en aquests principis, fomentem un pla de cultura de seguretat alimentària en la nostra organització.

Direcció

Artesa de Segre

12/04/2024