Política d’empresa

Des de l’inici de les seves activitats, el ferm propòsit de Ethic LOGISTIC és el de prestar serveis d’agència de transports distingint per la seva especial cura pel que fa a:

  • El compliment dels requisits legals aplicables com a empresa que presta serveis d’agència de transports, el compliment dels requisits acordats amb els seus clients, i especialment aquells relacionats amb la innocuïtat dels aliments que es transportin.
  • La comunicació amb el client abans, durant i després del servei, amb l’objecte de confirmar els seus requisits i expectatives, i prestar el servei de transport corresponent de manera excel·lent, per acabar fidelitzant, sense oblidar la comunicació de qualsevol incidència que pugui sorgir i alterar els compromisos adquirits.
  • La comunicació amb els serveis de transport contractats, amb la finalitat que s’ajustin als nostres requisits de documentació i de seguretat alimentària.
  • L’assegurament de les competències de personal en l’exercici de les seves funcions i, específicament pel que fa a la innocuïtat dels processos.
  • Aquesta política és d’acord amb els objectius que es plantegen periòdicament respecte a el nivell de qualitat dels serveis i d’innocuïtat de les càrregues transportades, i és el reflex del nostre compromís en la millora contínua de el sistema de gestió.

La Direcció