Política d’Empresa

Des de l’inici de les seves activitats, el propòsit ferm d’ETHIC LOGISTIC és el de prestar serveis de transports i d’agència de transports distingint-se per la seva especial cura pel que fa a:

  • El compliment dels requisits legals aplicables com a empresa que presta serveis de transports i d’agència de transports, el compliment dels requisits acordats amb els seus clients, i especialment els relacionats amb la seguretat de la cadena de distribució i la innocuïtat dels aliments que es transportin, segons les amenaces i els riscos de la seguretat identificats i gestionats.
  • La comunicació amb el client abans, durant i després del servei, a fi de confirmar els seus requisits i expectatives, i prestar el servei de transport corresponent de manera excel·lent, per acabar fidelitzant-lo, sense oblidar la comunicació de qualsevol incidència que pugui sorgir i alterar els compromisos adquirits.
  • La comunicació amb els serveis de transport contractats, amb la finalitat que s’ajustin als nostres requisits de documentació, de seguretat de la cadena de distribució i d’innocuïtat alimentària.
  • L’assegurament de les competències del personal en l’exercici de les seves funcions i, específicament en el que relaciona amb la seguretat i innocuïtat de les càrregues i la seguretat de tot el procés de distribució.
  • Aquesta política és acord amb els objectius que es plantegen periòdicament respecte al nivell de qualitat dels serveis, seguretat de la cadena de distribució i la d’innocuïtat de les càrregues transportades, i és el reflex del nostre compromís en la millora contínua del sistema de gestió.

Direcció

Artesa de Segre

14/12/2021